دانشجویان دکتری

 

دکتری مهندسی معدن - گراییش استخراج معدن

عکس

نام ونام خانوادگی

سال ورود

زمینه فعالیت

استاد راهنما

پست الکترونییک

حسین آراسته

 1394

 معدن­کاری زیرزمینی، تهویه در معادن، کاربرد CFD در معدن­کاری

 دکترغلامرضا سعیدی
دکتر محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

 h-arasteh@eng.uk.ac.ir

 مهدیه فیروزآبادی

 1395

 معادن زیرزمینی

 دکتر غلامرضا سعیدی رشک علیا

 m_f_sky@yahoo.com

المیرا شریفی

1395

مدلسازی انفجار در معادن

 

دکتر محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

 

Lm.sharifi@yahoo.com

اسلام قجقی

1396

 

دکتر محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

eslam.ghojoghi@gmail.com

مهرداد مرادی قوژدی

1396

 

دکتر حمید منصوری

mehrdad.moradi7070@gmail.com

زهرا نادری نامور

1396

 

دکتر محسن طاهری

zroz55@yahoo.com

 

 

دکتری مهندسی معدن - گراییش فراوری مواد معدنی

عکس

نام ونام خانوادگی

سال ورود

زمینه فعالیت

استاد راهنما

پست الکترونییک

 رضا ناصح

 1393

 استفاده از مایکروویو در فرآوری مواد معدنی

 دکتر عباس سام

 reza.naseh@gmail.com

 مهدی بازمانده

 1395

 فلوتاسیون

 دکتر عباس سام

  Bazmandehmehdi@gmail.com

محمدرضا آخوندی علی آباد

1398

 

دکتر محمد رنجبر همقاوندی

Akhondi1357@gmail.com

محمد انصاری

1399

 

دکتر صمد بنیسی

m_ansari_eng@yahoo.com

حسین بوستان

1399

 

دکتر عباس سام

hosseinkermanhb2013@gmail.com

محمدرضا یاراحمدی قرایی

1399

 

دکتر صمد بنیسی

Yarahmadi@Nicico.com

 

 

دکتری مهندسی معدن - گراییش مکانیک سنگ

عکس

نام ونام خانوادگی

سال ورود

زمینه فعالیت

استاد راهنما

پست الکترونییک

جت نسب

 1393

رفتار هیدرومکانیکی توده سنک، 

ذخیره سازی مواد هیدروکربوری، 

مدل سازی عددی سازه های سطحی و زیرزمینی

 دکتر سعید کریمی نسب

 Hojat_nasab@eng.uk.ac.ir

مجتبی ربیعی وزیری               

1394

 بررسی احتمالاتی تاثیر خواص هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار مکانیکی توده سنگ

 دکتر حسین توکلی

دکتر مجتبی بهاالدینی     

 

صادق زارع

1395

 تحلیل عملکرد پل سنگ‌ها در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی در پایداری شیب‌های سنگی 

 دکتر سعید کریمی نسب، دکتر حسین جلالی فر

 s.zare@eng.uk.ac.ir

 مسعود شمس الدین سعید

 1395

 تحلیل عملکرد زبری سنگ در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی در پایداری شیب‌های سنگی

 دکتر سعید کریمی نسب، دکتر حسین جلالی فر

 masoud_shams90@yahoo.com

امیر محمد شیخ پور خانی

1397

بررسی عددی خواص مکانیکی بیمراک‌ها با استفاده از روش المان مجزا

دکتر بهاء الدینی

amir_alf20@yahoo.com

ناهید رجایی مقدم

1399

 

دکتر بهاء الدینی

nahid502@rocketmail.com

 

 

دکتری مهندسی معدن - گراییش اکتشاف

عکس

نام ونام خانوادگی

سال ورود

زمینه فعالیت

استاد راهنما

پست الکترونییک

مجتبی تقوایی نژاد

1393

 ژئوشیمی، مدلسازی،  مطالعات آماری و  زمین آمار

دکتر شایسته فر

mojtabawithyou@yahoo.com

عارف زینال پور

1393
 

 مدلسازی وارون دادههای مگنتوتلوریک با ارائه الگوریتم بهبود یافته دو بعدی جهت مطالعات زمین گرمایی

دکترغلامرضا کمالی

aref.zainalpour@gmail.com

مرجان ایزدی یزدان آبادی

1394

ژئوفیزیک

دکتر آزاده حجت، دکتر لوئیجی زانزی

marjaniz326@gmail.com

احمد تاری یوسفخانی

1395

دورسنجی و GIS

دکتر حجت اله رنجبر

atari_usef@yahoo.com

سید جعفر موسوی

 

1395

اکتشاف و مدلسازی ذخایر معدنی و محیط زیست

دکترمحمدرضا شایسته فر

mousavij@aryasasol.com

 

امیر حسین نجف آبادی پور

1395

 مدلسازی آب های زیرزمینی و تخمین میزان آب ورودی به محیط‌های حفر شده با استفاده از آنالیز مدل‌های آماری، عددی و هوش مصنوعی

دکترغلامرضا کمالی

najafabadipour@ut.ac.ir

فاطمه نگهبان

1395

ژئوشیمی و محیط زیست

 

دکترغلامرضا رحیمی پورگلوسالاری

fatemeh.negahban71@gmail.com

فرشته حسن زاده

1396

 بررسی الگوی ژئوشیمیایی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب و اهمیت اکتشافی هاله های سطحی و عمقی آنها در معدن

دکتر حبیبه عطاپور

 fereshte.hasanzaadeh@gmail.com

محمود شمس الدینی نژاد

1396

 بررسی پتانسیل اکتشافی پیریت در معدن مس پورفیری درآلو با رویکرد جدید اقتصادی و زیست محیطی

دکترغلامرضا رحیمی پورگلوسالاری

 mahmoud.shamsaddini@gmail.com