دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 254 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روشهای تحلیل عددی پیشرفته 9070022 3 کارشناسی ارشد 01 مجتبی بهاءالدینی 1400/04/03 (11:30 - 13:30)
مدیریت صنعتی در معادن و کارخانه های فرآوری مواد 9070854 3 کارشناسی ارشد 01 عباس سام 1400/03/27 (09:30 - 11:30)
خردایش پیشرفته 4070868 2 کارشناسی ارشد 01 صمد بنیسی 1400/04/02 (11:30 - 13:30)
مهندسی دیواره های شیب دار پیشرفته 4070739 2 کارشناسی ارشد 01 سعید کریمی نسب 1400/04/07 (13:30 - 15:30)
فلوتاسیون پیشرفته 4070532 2 کارشناسی ارشد 01 عباس سام 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
ژئوشیمی اکتشافی پیشرفته 4070012 2 کارشناسی ارشد 01 غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری 1400/04/03 (09:30 - 11:30)
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 4070585 2 کارشناسی ارشد 01 آزاده حجت 1400/03/31 (09:30 - 11:30)
هیدروژئولوژی پیشرفته 4070511 2 کارشناسی ارشد 01 غلامرضا کمالی 1400/04/06 (09:30 - 11:30)
معادن سطحی پیشرفته 4070018 3 کارشناسی ارشد 01 حمید منصوری 1400/03/30 (17:30 - 19:30)
تهویه پیشرفته 4070617 2 کارشناسی ارشد 01 حسین توکلی الله آبادی 1400/03/24 (17:30 - 19:30)
روش های تجزیه ی مواد معدنی 1416012 1 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 حبیبه عطاپور 1400/04/07 (07:30 - 09:30)
بیوفناوری در فرآوری مواد معدنی 4070872 2 کارشناسی ارشد 01 محمد رنجبر همقاوندی 1400/04/05 (07:30 - 09:30)
کارتوگرافی 1416071 0 کارشناسی بخش مهندسی معدن 02 محمدرضا شایسته فر نامشخص
کارتوگرافی 1416071 0 کارشناسی بخش مهندسی معدن 04 محمدرضا شایسته فر نامشخص
آشنایی با نرم افزارهای طراحی معدنی 1416081 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 حمید منصوری | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/07 (13:30 - 15:30)
طراحی معادن 1416080 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محسن طاهری مقدر 1400/04/05 (07:30 - 09:30)
زمین شناسی اقتصادی 1416026 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محمدرضا شایسته فر 1400/03/31 (11:30 - 13:30)
مهندسی دیواره های شیب دار 1416058 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 سعید کریمی نسب 1400/04/05 (13:30 - 15:30)
اکتشاف منابع ژئونرمال 4070011 2 کارشناسی ارشد 01 حجت الله رنجبر 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی ابراهیمی فرسنگی 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 254 نتیجه
از 13