دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 343 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پديده هاي سطحي 4070026 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 محمد رنجبر همقاوندی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/21 (07:30 - 09:30)
پيشرفت هاي جديد در تجهيزات فرآوري مواد معدني 4070028 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (17:30 - 19:30)
مباني هيدرومتالورژي 1416085 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محمد رنجبر همقاوندی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (11:30 - 13:30)
نگارش متون علمي 1416067 1 کارشناسی بخش مهندسی معدن 02 محسن طاهری مقدر هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30)
حفاري وانفجار پيشرفته 4070732 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 محمدعلی ابراهیمی فرسنگی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/21 (15:30 - 17:30)
زمين آمار پيشرفته 4070566 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (11:30 - 13:30)
هيدرومتالورژي پيشرفته 4070804 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 محمد رنجبر همقاوندی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (17:30 - 19:30)
كانه آرايي پيشرفته 4070626 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 عباس سام هرهفته يك شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/19 (17:30 - 19:30)
مدل سازي و شبيه سازي پيشرفته سيستم هاي فراوري مواد معدني 4070875 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30)
دورسنجي و GIS پيشرفته در اكتشاف 4070584 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حجت الله رنجبر | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30)
معدن كاري زيرزميني پيشرفته 4070632 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 غلامرضا سعیدی رشک علیا | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (15:30 - 17:30)
كارتوگرافي 1416071 0 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محمدرضا شایسته فر هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) نامشخص
كارتوگرافي 1416071 0 کارشناسی بخش مهندسی معدن 02 محمدرضا شایسته فر هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
طراحي و تحليل آزمايش ها 4070869 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (17:30 - 19:30)
طراحي و اجراي فضاهاي زيرزميني 4070737 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حسین جلالی فر | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/19 (09:30 - 11:30)
طراحي و اجراي فضاهاي زيرزميني 4070737 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حسین جلالی فر | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/19 (09:30 - 11:30)
طراحي معادن 1416080 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محسن طاهری مقدر | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30)
مهندسي حفاري 1416629 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 سعید کریمی نسب | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/29 (13:30 - 15:30)
زمين شناسي اقتصادي 1416026 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 02 محمدرضا شایسته فر هرهفته يك شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (13:30 - 15:30)
برداشت زمين شناسي 1416072 0 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 حجت الله رنجبر هرهفته جمعه (07:00 - 08:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 343 نتیجه
از 18