کتب منتشر شده


 نام کتاب نویسنده/ مترجم تالیف/ ترجمه انتشارات سال چاپ  نوبت چاپ
 ارتباط دانشگاه و صنعت به سبک ایرانی    صمد بنیسی  تالیف   دانشگاه هرمزگان   1392   اول
 نوار نقاله: ساختمان، محاسبات و طراحی   محسن طاهری مقدر   تالیف    دانشگاه شهید باهنر کرمان  1391   اول
 مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی  آزاده حجت  تالیف    ستایش  1391   اول
 موازنه جرم در سیستم های فرآوری مواد  صمد بنیسی،
محمدرضا یاراحمدی 
 تالیف     دانشگاه هرمزگان   1391   دوم
 کاربری فضاهای زیرزمینی  رضا رحمان نژاد  تالیف    جهاد دانشگاهی  1391   اول
 اصول زمین شناسی عمومی و کاربردی  محمدرضا شایسته فر  تالیف    ستایش  1390  اول
 فلوتاسیون ستونی  صمد بنیسی،
محمد نثاری
 ترجمه   دانشگاه هرمزگان   1390  دوم
 اصول ژئوالکتریک کاربردی  آزاده حجت،
حجت الله رنجبر
 تالیف    ستایش  1390  اول
 نحوه نگارش و ارائه نوشتارهای علمی و فنی  صمد بنیسی،
عصمت صالحی
 تالیف     دانشگاه هرمزگان   1389  دوم
 مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی (دوره دو جلدی)  صمد بنیسی  تالیف     دانشگاه هرمزگان   1388  اول
 سنگ های آذرین پتاسیم دار و
کانسارسازی طلا و مس همراه با آنها
 حبیبه عطاپور  ترجمه  سازمان زمین شناسی
و اکتشافات معدنی کشور
 1386  اول
 پایدارسازی شیب با زهکشی زیرسطحی  سعید کریمی،
نسب، آزاده حجت
 ترجمه   دانشگاه شهید باهنر کرمان  1385  اول
 مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی  صمد بنیسی  تالیف     دانشگاه هرمزگان   1383  اول
 مسایل کاربردی کانه آرایی و فلوتاسیون  صمد بنیسی  تالیف     دانشگاه هرمزگان   1377  اول
 بررسی خواص و کاربرد رادیوایزوتوپها  صمد بنیسی،
کاظم داودی
 ترجمه  دانشگاه امام حسین (ع)  1369  اول