اطلاعیه امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری نیمسال دوم 99-98دانشگاه شهید باهنر کرمان

امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری در دو نوبت و در تاریخهای دهم و یازدهم تیر ماه (نوبت اول) و پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه 99 (نوبت دوم) برگزار می شود. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمره بسندگی زبان انگلیسی جهت حضور در امتحان جامع الزامی است.