اطلاعیه امور خوابگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان

با توجه به اطلاعیه 30 اردیبهشت ماه 99 حوزه معاونت‌های آموزشی و دانشجویی دانشگاه، هیچگونه مجوزی برای بازگشایی خوابگاه‌ها از تاریخ 17 خردادماه 99 صادر نگردیده است و خوابگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.