انتخاب سرکار خانم دکتر آزاده حجت به عنوان سخنران برتر ارائه مقاله در همایش EAGA کشور مالزی