شرط لازم از سرگیری کلاس‌ها، حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه/ ثبت نمرات نیمسال جاری منوط به برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر احتشام زاده ضمن تبریک و آرزوی سالی همراه با سلامتی و سربلندی پیرو اطلاعیه شماره 42 و 43 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نحوۀ برگزاری کلاس‌ها از هفته ششم تا نهم نیمسال جاری با توجه به نامه معاونت آموزشی وزارت متبوع و مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1400/12/22 به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه، حضوری شدن کلاس‌های نیمسال دوم 1401-1400 را اعلام کرد.
مفاد اطلاعیه شماره 44 به شرح زیر است:
1- در ادامۀ هفته‌های قبل و تا پایان نیمسال جاری، دروس عملی/کارگاهی/آزمایشگاهی به شیوه حضوری (معمولی یا فشرده) برگزار می‌شود. در نیمسال جاری، صرفاً نمرات دانشجویانی در دروس عملی/کارگاهی/ آزمایشگاهی تأیید و ثبت کارنامه خواهد شد که برگزاری حضوری درس عملی مربوطه و حضور دانشجویان آن درس به تأیید مدرس/ مدیر گروه/ معاون آموزشی دانشکده به اداره خدمات آموزشی دانشگاه اعلام شود.
2-  ضمن ادامۀ برگزاری حضوری دروس تحصیلات تکمیلی که برخی از ابتدای نیمسال به صورت حضوری برگزار شده‌اند؛ تمامی دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای، دکتری تخصصی ناپیوسته و دستیاری) از هفته هشتم نیمسال جاری (1401/1/27) به صورت حضوری برگزار می‌شود. از دانشجویان دعوت می‌شود جهت اطلاع از محل تشکیل کلاس‌ها از 1401/1/19 به سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است حضور دانشجویان در کلاس‌ها مطابق مقررات آموزشی الزامی و غیبت دانشجویان، مطابق آیین نامه تحصیلی لحاظ خواهد شد.
3- جلسات دفاع از پارساها به صورت حضوری برگزار می‌شود. امکان شرکت داوران خارج از دانشگاه به صورت الکترونیکی با هماهنگی اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه وجود دارد.
4- در هفته‌های ششم تا نهم نیمسال جاری، کلاس های دروس نظری دوره‌های کارشناسی به صورت الکترونیکی برخط در سامانه‌‌های دانشگاه برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای جامع آموزشی دانشگاه سامانه‌های دانشگاه مراجعه شود. نحوۀ برگزاری دروس نظری دوره‌های کارشناسی به صورت حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد. اعضای هیأت علمی و مدعوانی که متقاضی برگزاری دروس نظری دوره کارشناسی به صورت حضوری در ادامه نیمسال جاری هستند می‌توانند پس از اطلاع به دانشجویان درس جهت تکمیل فرم ثبت نام خوابگاه (بند 6)، از طریق مکاتبه گروه و دانشکده با حوزه معاونت دانشجویی، کلاس‌های خود را به صورت حضوری برگزار نمایند. 
ا- معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها همانند قبل، ناظر بر حسن برگزاری کلاس‌ها و جلسات دفاع از پارساها و حسب مورد، ارائۀ گزارش به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هستند. 
6- دانشجویان متقاضی خوابگاه (دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دارای دروس عملی در کلیه مقاطع تحصیلی) جهت تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام خوابگاه از 8 فروردین ماه تا 19 فروردین ماه 1401 به تارنمای معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. اسکان در خوابگاه‌ها طبق دستورالعمل استاندارد با ظرفیت اسمی و اسکان حداکثر 5 نفر (ترجیحاً 4 نفر) در هر اتاق انجام می‌شود و انجام واکسیناسیون کامل (حداقل دو نوبت طبق اطلاعات موجود در سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه) یا ارائۀ نتیجۀ تست PCR منفی مطابق مقررات الزامیست. 
7- حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه برابر مقررات و برنامه تنظیمی مورد تأیید گروه/ دانشکده/ دانشگاه، شرط لازم ازسرگیری آموزش حضوری بوده و سامانه مبین آماده برگزاری کلاس‌های برخط از داخل دانشگاه است. پیرو بند 9 اطلاعیه شماره 42، اعلام برنامه هفتگی حضور اعضای هیأت علمی در سامانه آموزشی و‌ پژوهشی دانشگاه و طی مراحل تأیید آن توسط گروه و دانشکده جهت اطلاع دانشجویان و نصب در تابلو اعلانات مجاور اتاق اعضای هیأت علمی مورد تأکید است.
8- دانشجویان می‌توانند طبق برنامه هفتگی اعلام شده توسط اعضای هیأت علمی، جهت رفع اشکالات درسی و اخذ مشاوره و راهنمایی به صورت حضوری مراجعه نمایند.
9- امتحانات پایان نیمسال دروس در تمامی دوره های تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 
1‌-از دانشجویان دعوت می‌شود با مراجعه‌ی روزانه/هفتگی به تارنمای جامع آموزشی و تارنمای گروه‌های آموزشی ذیربط از اطلاعیه‌های به‌روز مطلع شوند.
 

همچنین تاکید می‌گردد: دانشجویان تمامی ورودی‌ها در کلیه مقاطع، لازمست جهت واکسیناسیون کامل حداقل دو نوبت، اقدام عاجل به‌عمل آورند. استفاده از امکانات و خدمات دانشگاه به زودی منوط به واکسیناسیون کامل خواهد شد و دانشجویان متقاضی خوابگاه لازمست در اسرع وقت نسبت به واکسیناسیون نوبت سوم(دز سوم) اقدام نمایند