کسب عنوان دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت توسط جناب آقای دکتر بنیسی

 

 

جناب آقای دکتر صمد بنیسی

 انتخاب شایسته شما به عنوان دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت ، مایه افتخار بخش مهندسی معدن می باشد. دستیابی به این جایگاه که نشانگر تلاش مستمر شما در عرصه علم و پژوهش است را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای شما  آرزوی توفیق روزافزون داریم. امید است در سایه تأییدات الهی، در عرصه خدمت به جامعه علمی و صنعتی موفق و سربلند باشید.

                                                                   سعید کریمی نسب

                                                              رئیس بخش مهندسی معدن